Bestaande elektrische installatie.

PRODUCTEN > BESTAANDE ELEKTRISCHE INSTALLATIE. >


BESTAANDE ELEKTRISCHE INSTALLATIE.

Vernieuwing elektrische installatie Antwerpen 

Bestaande oude elektrische installaties van voor de jaren 80 zijn meestal niet meer conform de geldende voorschriften van het A.R.E.I. (Algemeen Reglement Elektrische Installaties)

In vele van deze elektrische installaties is er nog steeds geen algemeen verliesstroomschakelaar aanwezig en een conforme aarding. Meestal zijn er nog verdeelborden aanwezig  die onvoldoende zijn afgeschermd tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking van onder spanning staande delen. Leidingen die niet met de juiste zekeringen of automaten zijn beveiligd. Al deze gebreken kunnen er toe leiden dat er elektrocutie-gevaar aanwezig is en mogelijk brandgevaar.  Laat uw bestaande elektrische installatie dan ook tijdig controleren.

ONZE DIENSTEN BIJ BESTAANDE ELEKTRISCHE INSTALLATIES:

• Herstelling elektriciteit.

• Nazicht elektrische installatie.

• Aanpassing elektrische installatie.

• Vernieuwing elektrische installatie.

• Onderhouden  elektrische installatie.

• Verdeelbord(en) vernieuwen of aanpassen.

• Renoveren elektriciteit bij een renovatieproject elektriciteit.

• Nazicht en herstelling van kortsluiting en stroomverlies bij isolatiefouten.

• Uitvoering van metingen van aarding, continuïteit aarding, isolatiemeting bij verliesstroom,    verbruiksmeting, vermogen en verliesstroomlogging.

• Dossiersamenstelling en uittekenen van schema’s van elektrische installaties.

Na een grondige studie maken wij samen met u een renovatie- of aanpassingsplan voor uw elektriciteit volgens de wettelijke reglementeringen.

Sinds 1964 zijn wij hiervoor uw vakkundige en betrouwbare partner. Samen met u bespreken wij uw noden en wensen waarna een gedetailleerde offerte worden.<< Terug